Sessiz Varlıkların, Sesi Olun!

Kullanıcı Sözleşmesi


Bu döküman SAHİPLENELİM.COM üyelerinin uyması gereken kurallar ve üye oldukların andan itibaren üstlendikleri sorumluluklar hakkında sözleşmedir.

  1. SAHİPLENELİM.COM, üyelik formunu eksiksiz ve geçerli olarak dolduran herkese üyelik hakkı sağlar. SAHİPLENELİM.COM istediği takdirde davetiye numarası olmayanların üye olmalarını engelleyebilir.

  2. Üye bu sözleşmeyi kabul etmekle baraber ' SAHİPLENELİM.COM Topluluk Kuralları'nı da kabul etmiş sayılır. Topluluk kurallarına aykırı davranışlar sözleşmeye aykırılıkla aynı sonuçları doğurur.

  3. Üye kendisine ait olmayan 'gerçek isim ve soyadları'nı üye ismi olarak kullanamaz. Geçerli ve aktif olan bir mail adresi bildirilmesi zorunludur. Üye, kayıt esnasında verdiği bilgilerin doğruluğunu onaylar ve bu bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak her türlü sonucu peşinen kabul eder, kendi belirlediği mail adresi ve şifrenin kullanımından doğacak her türlü sorumluluğu kendi taşır.

  4. Üye kayıt esnasında verdiği kendisine ait ad, soyad, yaş, şehir vs. bilgilerin doğru olmaması durumunda üyeliğinin koşulsuz ve uyarı yapılmadan SAHİPLENELİM.COM tarafından tek taraflı olarak sonlandırılacağını kabul eder. 

  5. Üye sitenin kullanımı esnasında gerçeğe aykırı olarak kendisine ait olmayan pet, fotoğraf, video vs. dökümanı üyelik sayfasına veya sitenin genel kullanım alanlarına eklemesi durumunda üyeliğinin koşulsuz ve uyarı yapılmadan SAHİPLENELİM.COM tarafından tek taraflı olarak sonlandırılacağını kabul eder.

  6. SAHİPLENELİM.COM üyelerinin kimlik bilgileri, SAHİPLENELİM.COM Kullanım Koşulları ve Gizlilik Hakları çerçevesinde gizli tutulur. Ancak aşağıdaki koşulların münferiden veya toplu olarak gerçekleşmesi halinde SAHİPLENELİM.COM, üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir. 

   - Resmi makamlardan üyeye yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde. 
   - Üyenin SAHİPLENELİM.COM sisteminin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde. 
   - Bu sözleşme ve eklerine aykırı koşullardan dolayı üyeliği iptal edilmiş bir üyenin, yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması halinde.

  7. Bir üyenin SAHİPLENELİM.COM'ne üye olmak için verdiği her bilgi SAHİPLENELİM.COM tarafından saklanır. Bu bilgi kesinlikle, üyenin kişisel haklarına zarar gelmemesi için saklı tutulur ve üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Ancak üye, sadece kendisinin ulaşabileceği güncelleme alanlarında ve diğer site üyeleriyle iletişimin sağlanabilmesi için gerekli alanlarda bilgilerinin paylaşılacağını kabul etmiş sayılır. 

  8. SAHİPLENELİM.COM, içerisinde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen tablo gibi materyallerin her hakkı mahfuzdur. Aksi takdirde doğabilecek kanuni itilaflarda SAHİPLENELİM.COM, bu uyarıyı yaptığından dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu durum, aksi sayfada belirtilmiş ve-veya söz konusu materyal bir gerçek kişi adına yayınlanmışsa geçersiz sayılır. 

  9. Üyelik haklarının kazanılması, bu hakların sonsuza kadar süreceği anlamına gelmez. SAHİPLENELİM.COM, üyelere aldıkları hizmetlerin ve üyeliklerinin ne kadar süreceği hakkında hiçbir garanti vermez, istediği anda tek taraflı olarak sonlandırabilir.

  10. SAHİPLENELİM.COM üyenin, üyelik başvurusuna yazdığı her bilgiyi doğru olarak kabul eder. Bu bilgilerin yanlış olmasından dolayı meydana gelebilecek herhangi bir teknik ve/veya kanuni arızadan sorumlu değildir. 

  11. SAHİPLENELİM.COM, kendi sitesinin üzerinden yapılan ve zarar vereceğine inandığı her türlü haberleşmeyi, üye sayfası yayımını ve bilgi aktarımını yukarıda yazılı şartlar dahilinde istediği zaman kesme hakkını saklı tutar. 

  12. Yukarıdaki şartlara uymama halinde doğabilecek ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri yetkilidir. Bu gibi durumlarda üyeler mahkemenin vereceği yaptırımlardan da birinci derecede sorumlu tutulacaklardır. 

  13. SAHİPLENELİM.COM, bu sözleşmenin herhangi bir maddesini değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Her üye bu maddeleri okumuş kabul edilir ve sonradan hiçbir itiraza mahal verilmez. 

  14. SAHİPLENELİM.COM üyeleri, taleple birlikte diledikleri an tek taraflı olarak üyeliklerini iptal etmek isteyebilirler. Ancak iptal işlemi, söz konusu kullanıcıların üyelikleri sırasında gerçekleştirdikleri icraatların sorumluluğunun sona erdiği anlamına gelmez. İptal talebinin Petarkadaş tarafından kabul edilmeme hakkı saklıdır. İptal talebi, iptal talebi sahibi üyenin kendi hesabına erişiminin durdurulması şeklinde veya üyenin tüm bilgilerinin yayından kaldırılması şeklinde olabilir. İptal talebi üzerine yapılacak işlemler tek taraflı olarak Petarkadaş'ın takdirine bağlıdır. 

  15. SAHİPLENELİM.COM ile üyeler arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, SAHİPLENELİM.COM'nin elektronik yayınları ve tutulan kayıtlar delil olarak kabul edilir. 

 1. SAHİPLENELİM.COM BULUŞMA ve ETKİNLİKLERİ İLGİLİ YASAL KONULAR 

  - Buluşma vs. benzeri etkinliklerin amacı  SAHİPLENELİM.COM üyelerini bir araya toplamak, güzel vakit geçirmelerini, bilgi alışverişi yapmalarını sağlamak, topluma faydalı  faaliyetlerde bulunmalarını sağlamaktır.

  - Buluşma vs. benzeri etkinliklere katılan veya buluşma vs. benzeri etkinlikleri düzenleyen SAHİPLENELİM.COM  üyesi / üyeleri etkinliğin başarılı olması için işbu sözleşmede yazılı tüm kuralları  okuduğunu ve kendisini ilgilendiren tüm kuralları uygulayacağını kabul eder. 

  - SAHİPLENELİM.COM, sadece üyelerin birbirleri ile haberleşebilmesi için elektronik ortamı sağlar. SAHİPLENELİM.COM etkinliklerle ilgili hiçbir yasal veya maddi  sorumluluğu yoktur.

  - Etkinliklere katılan üyeler, kendi hür iradeleri ile etkinliğe katıldıklarını kabul ederler.  Etkinlik sırasında oluşabilecek maddi ve manevi zararlardan  SAHİPLENELİM.COM  sorumlu tutulamaz. 

  - Etkinliklere  18 yaş ve üstü  üyeler katılabilir. 18 yaşından küçük üyeler ancak ebeveynlerinin yazılı izniyle veya ebeveynleri ile birlikte etkinliklere katılabilirler.

  - Etkinliği düzenleyen üye / üyeler etkinliğin türüne göre gerekebilecek olan her türlü yasal izni 'valilik,  belediye, emniyet müdürlüğü' gibi ilgili kurumlardan almakla yükümlüdürler.

  - Etkinliklerde, yasalara, toplumun gelenek ve göreneklerine  ve ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunulamaz.  Kişisel haklara,  tüzel kişilere,  insan ve  hayvan haklarına aykırı davranışlarda bulunulmasına izin verilemez.

 2. SAHİPLENELİM.COM BULUŞMA ve ETKİNLİKLERİ İLGİLİ TAVSİYELER

  - Etkinliği düzenleyen veya  Etkinliğe katılan SAHİPLENELİM.COM  üyesi/üyeleri etkinliğin başarılı olması için işbu sözleşmede yazılı tüm kuralları  okuduğunu ve kendisini ilgilendiren tüm kuralları uygulayacağını kabul eder.

  - Etkinliği düzenleyen üye ilk olarak, etkinlik yapılacak tarih tespit eder.  Bu yapılırken; o gün, bayram, okul tatili, konser vs. gibi katılımı etkileyecek başka unsurlar göz önünde bulundurulur.  Uluslararası saygınlığı olan sitelerden hava durumu araştırılır.   Mevsime göre günün en uygun saati  (yazın serin-kışın en sıcak gibi ) tespit edilir.

  - Etkinliğin içeriğine karar verilirken üyelerin görüşleri göz önünde bulundurulur.  Piknik,  barınak  ziyareti,  parkta petlerle buluşma gibi isteklerdikkate alınır.

  - İçerik tespit edildikten sonra SAHİPLENELİM.COM'un ilgili sayfalarında duyuru yapılır.  Duyuru mümkün olduğunca net ve anlaşılır olmalıdır.   Buluşma yeri tarihi  saati, etkinlik saati ve etkinliğin içeriği, maddi bir katkı gerekiyorsa miktarı,  net bir şekilde belirtilmelidir.  Eğer herkesin bildiği bir yerde buluşulmuyorsa yerin kapsamlı bir tanımı hatta tercihen yerin planı duyuruya eklenmelidir.   Katılımı arttırmak için gerekirse farklı üye gruplarında da duyuru yapılmalıdır.  Gerekirse telefon, sms gibi internet harici ortamlar da üyelere ulaşmak için devreye sokulmalıdır. 

  - Katılacak üyelere,  etkinliğin sorumlusunun kimler olduğu, mail adresi, cep telefonu gibi iletişim bilgileri  mutlaka bildirilmelidir.  Katılacağını bildiren ancak, daha önceden tanımayan veya katılacağından şüphe duyulan üyelere mesaj yollanmalı ve teyit alınmalıdır.  Üyelerin yanlarında getireceği insan sayısı tespit edilmeli ve toplam üye sayısı  mümkün olduğunca kesinleştirilmelidir.  Bu özellikle yer kısıtlaması olan ya da yiyecek içecek söz konusu olan etkinliklerde çok önemlidir.

  - Özellikle, köpeklerle katılınacak etkinliklerde üyelerin araç durumu sorgulanmalı ve yardımcı olmaya çalışılmalıdır.  Bu yardım, aracı olan diğer üyelerle temas şeklinde veya toplu bir taşıma  aracı temini şeklinde olabilir.

  - Etkinliğe katılacak üyelerin ihtiyaçları hesaplanmalı ve  ona göre önlem alınmalıdır.  Köpeklerin de katılacağı etkinliklerde köpekler için su ve mama kapları, temiz su ve mama, insanlar için yiyecek, içecek, gölgelik, tuvalet gibi ihtiyaçlar göz önüne alınmalıdır

  - Etkinliğin güvenlik boyutu mutlak düşünülmeli ve önlemler alınmalıdır.    Etkinliklerde insanlar ve köpekler için ilk yardım malzemesi, mümkünse veteriner ve sağlık personeli bulundurulmalıdır.   Gerekli görülen ortamlarda güvenliği sağlamak için bazı üyeler görevlendirilebilir, kolluk  kuvvetlerinden yardım istenebilir.  Alkol tüketimi söz konusu olan etkinliklerde  güvenlik konusuna daha da önem verilmelidir.

  - Etkinlik sırasında da üyelerin gereksinimlerinin temini ve kontrolun elden  kaybedilmemesi için iş bölümü yapılmalı, konulara göre  görevliler atanmalıdır.

  - Etkinlik sonrasında da  SAHİPLENELİM.COM'un ilgili sayfasında üyeler, katılım sayısı, yapılanlar,etkinliğin başarısı, olaylar gibi konularda  mutlaka bilgilendirilmeli ve mümkünse fotoğraf  eklenmelidir.

  - Aşıları ve parazit tedavisi tamamlanmamış köpeklerin etkinliklere getirilmesi yasaktır. Köpek sahipleri, aşı karnelerini yanlarında getirmekle ve gerekli görüldüğü takdirde Petarkadaş Yöneticilerine veya etkinliği düzenleyen üyelere ibraz etmekle yükümlüdürler.